Objaw ten pozwala odróżnić tężyczkę od padaczki, pląsawicy, stanów neuropatycznych etc. Znaczenie rozpoznawcze posiada także próba wzmożonego oddychania, szczególnie ważna dła osób obarczonych ukrytą tężyczka. Gdy chory taki oddycha 15—20 razy na minutę w ciągu mniej więcej 3—5 minut, wystąpić może atak tężyczki: pod wpływem wzmożonego oddychania wyzwalają się większe ilości COg, wytwarza się pewna alkaloza i nastę puje atak drgawek, ułatwiający rozpoznanie. Wyzwolenie ataków w przypadkach tężyczki utajonej nastąpić może przez działanie najprzeróżniej-s?vch podniet zewnętrznych, jak drobne zabiegi, choroby zakaźne, przejściowe niedyspozycje, etc. Obecnie, kiedy zabieg usuwania przytarczyczelc wszedł do lecznictwa, należy o tern pamiętać i przed wykonywaniem, drobniejszych zabiegów, np. odmy, upewnić się o stanTężyczka u dzieciie przytarczyczek, by nie narażać lekarza i chorego na nieprzyjemne i nieoczekiwane powikłania w czasie samego zabiegu.